دوره شناخت اصول طراحی ایستگاههای کار در محیط های شغلی در سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد

سرپرست منابع انسانی با اعلام این خبر گفت : با اشاره به محتوای این دوره تاکید کرد :  نحوه نشستن های صحیح ،تنظیم درست میز و صندلی ،ابعاد استاتیک و دینامیک،طراحی سطوح کار ،تابلوهای کنترل ،ارتفاع شیب از جمله محتوای این دوره میباشند که به صورت نئوری و عملی در مدت زمانی ۲۴ ساعت  و با هدایت یک استاد مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید طراحی و اجرا شد. 
این دوره از ۷ مهرماه شروع و تا ۹ مهرماه ادامه یافت. 

https://roydadnaft.ir/2604کپی شد!