بر اساس بودجه سال آینده؛ درآمدهای نفتی تنها به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد

محمدباقر نوبخت افزود: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بودجه سال آینده بدون وابستگی به درآمدهای نفتی تامین می‌شود.

وی با اشاره به الزام‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اظهار کرد: برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی سه پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یکی دیگر از منابع درآمدی مالیات است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم، بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم، بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی‌مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده یک بودجه عملیاتی است، تصریح کرد: سال آینده براساس عملکرد دستگاه‌ها بودجه آنها تعیین می‌شود و تخصیص می‌یابد.

https://roydadnaft.ir/2447کپی شد!