نظارت مهدی علی مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت بر روند برگزاری آزمون استخدامی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی آموزشگاه نابینایان شهید محبی، اظهار کرد: امروز شاهد رقابت قریب به ٧٨ هزار داوطلب در ٣١ استان کشور و ۴۶ حوزه امتحانی بودیم.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، پس از طی شدن فرآیندهای استخدامی، بیش از ٢۵٠٠ نفر از پذیرفته شدگان این آزمون، در شرکتهای تابعه صنعت نفت جذب خواهند شد.

مجید امیدی شهرکی دستیار و نماینده وزیر در هیئت مرکزی گزینش و تعدادی از مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این بازدید علی مددی را همراهی میکردند. 

یادآور میشود مهدی علی مددی پیشتر و در راستای رفع دغدغه ١٠ساله جوانان جویای کار، برگزاری آزمون استخدامی را در صدر برنامه های کاری خود عنوان نموده بود. 

https://roydadnaft.ir/24143کپی شد!