جهاددانشگاهی خوزستان و مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد همکاری امضاء کردند

سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد همکاری امضاء کردند. 

در سومین روز از بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، توافق‌نامه همکاری جهاددانشگاهی استان خوزستان و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با حضور حسن محمدی مجد رئیس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به امضاء رسید.

این قرارداد همکاری در زمینه بازرسی فنی تجهیزات پیشرفته صنعت نفت با هدف استفاده از توان علمی و تجربیات فراوان جهاددانشگاهی خوزستان در این حوزه به‌ امضاء رسیده است.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ دایر است و ۳۰ اردیبهشت ماه به کار خود پایان می دهد.

https://roydadnaft.ir/24125کپی شد!