ورود هیئت های خارجی شرکت کننده در نمایشگاه ایران پلاست به تهران

هیئت های تجاری عراق، کنیا، افغانستان و هند برای شرکت در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست وارد تهران شدند و امشب هیئت بزرگی از اقلیم کردستان عراق و نیز هیئت ترکیه ای وارد تهران می شوند.

بر اساس این گزارش،  نماینده ایتالیا  نیز امروز وارد کشورمان شد و قرار است که در ایام برگزاری نمایشگاه دیدار هایی با دست اندرکاران صنعت پتروشیمی ایران داشته باشد.

https://roydadnaft.ir/2391کپی شد!