به میزبانی مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بررسی ۱۴۰۰ فقره پرونده بررسی سوابق کاری و تعدیل مدرک تحصیلی کارمندان انجام شد

طی ۲ روزکاری۱۴۰۰ فقره پرونده بررسی سوابق کاری و تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب ، ملی حفاری ایران و شرکت نفت و گاز اروندان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌­رسانی نفتخیز، جلسه فوق العاده شورای بررسی سوابق و تعدیل مدرک تحصیلی کارمندان وزارت نفت با پیگیری مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و با حضور مدیرکل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت، مدیران توسعه منابع انسانی شرکت های اصلی، مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران و با میزبانی مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.

این جلسه فوق العاده که طی روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱۹و۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در ستاد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد، ۱۴۰۰ فقره پرونده بررسی سوابق کاری و تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان شرکت‌های  ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران و شرکت نفت و گاز اروندان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

شایان ذکر است در این جلسه ۱۲۰۰ فقره پرونده مربوط به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ۲۰۰ پرونده مربوط به کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و اروندان مورد بررسی قرار گرفت.

https://roydadnaft.ir/23876کپی شد!