تحویل هفت دستگاه خودرو پیشرو آتش نشانی جهت شرکت های تابعه نفت مناطق مرکزی ایران

آیین تحویل هفت دستگاه خودروی پیشرو آتش نشانی شرکت های تابعه بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی ، شرق و غرب در منطقه عملیاتی چشمه خوش انجام گرفت.

به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و روسای شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب و همچنین نمایندگان واحد های ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت های تابعه برگزار شد، مهندس علی رضایی مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب طی سخنانی از تلاش ها و پیگیری های مجدانه مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و رئیس (HSE) این شرکت در خصوص تهیه و تجهیز وسائل ایمنی و آتش نشانی شرکت های تابعه، خصوصا پیگیری خرید این خودروها تقدیر و تشکر نمود.

وی با اشاره به اهمیت این خودروها در مناطق عملیاتی گفت: با توجه به ماهیت ریسک پذیر بودن مناطق عملیاتی نفت و گاز و احتمال بروز حریق‌های ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی، کنترل و مدیریت این حوادت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از خودرو پیشرو آتش‌نشانی در صنایع، جهت امداد و نجات کاربردهای فراوانی دارند و مهم‌ترین کاربرد آن نیز اطفا به موقع و حضور فوری خودرو در محل حادثه است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب افزود: با مساعدت و پیگیری تیم مدیریتی در شرکت نفت مناطق مرکزی با صرف مبلغ ۲۱۱ میلیارد ریال این خودروها تامین داده شد.

در این رابطه سه دستگاه در اختیار شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، سه دستگاه در اختیار شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و یک دستگاه در اختیار شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق قرار گرفت.

https://roydadnaft.ir/23421کپی شد!