گزارش تصویری/ برگزاری نشست آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

نشست آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی با حضور دکتر سیاوش دریابار معاون بهره وری و مدیریت اطلاعات شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه با مجموعه مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ستاد این شرکت برگزار شد. 

به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  نشست آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی با حضور دکتر سیاوش دریابار معاون بهره وری و مدیریت اطلاعات شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه  با مجموعه مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ستاد این شرکت برگزار شد. 

https://roydadnaft.ir/23212کپی شد!