عربستان هرچه زد به در بسته خورد؛ اخراج بولتون، کاهش قیمت نفت و نقش انکارناپذیر ایران

دیشب، جان بولتون، سناتور جمهورخواه و محافظه کاری افراطی امریکایی که مدام بر طبل جنگ علیه ایران می کوبید، توسط ترامپ از مجموعه کابینه دولت امریکا اخراج شد. این خبر در رسانه های مختلف بازتاب گوناگونی داشت. البته گفتنی است خیلی از رسانه ها این خبر را در ذیل سفر روحانی به امریکا و چراغ سبز نشان دادن و یک گام به پیش ترامپ برای مذاکره با ایران تحلیل کرده اند.

اما در این میان، بلومبرگ از افت قیمت نفت در بازار جهانی خبر داد. افت قیمت نفت تحت تاثیر این خبر تحلیل جالبی دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست.

همانطور که مستحضرید، آنچه باعث می شد رایزنی ها و تلاش نرم افزاری جان بولتون در تاثیر گذاری بر ترامپ برای جنگ علیه ایران پیش برود، تحریک های اقتصادی عربستان بود. دولت عربستان که آن روی دیگر نقشه بی معروف محاسبه می شود، با تحریک اقتصادی دولت امریکا مدام در پی شعله ور کردن جنگ امریکا علیه ایران بود.

اما آنچه در این میان به عنوان یکی از نگرانی های جهانی این جنگ احتمالی وجود داشت، بالا رفتن سرسام آور قیمت نفت در صورت این رویارویی بود. در این شرایط، عربستان سعودی با وعده تامین نفت جهانی در تلاش بود تا این نگرانی را رفع کند. اما هرچقدر در این مدت درگیری نظامی احتمالی ایران و امریکا در رسانه ها داغ می شد، تلاش عربستان برای آرام نگه داشتن بازار جهانی نفت بی حاصل بود و قیمت نفت، آرام آرام بالا می رفت.

حال، می بینیم که با خبر اخراج بولتون یعنی کمرنگ شدن احتمال درگیری نظامی ایران و امریکا، بازار نفت آرام می گیرد و قیمت آن به سمت پایین میل می کند.

این اتفاق نشان دهنده نقش موثر ایران در موضوعات مختلف اقتصادی و سیاسی جهانی است. و حال این نقش را محاسبه کنید با این همه تقلای باطل عربستان سعودی که هرچه زد به در بسته خورد و با آن همه پول و شیر مفت دادن به شیرکش های استعمارگر جهانی، نتوانست تاثیر مثبتی بر معادلات جهانی بگذارد. و این یعنی قدرت ایران و تاثیرگذاری ایران بر جهان.

https://roydadnaft.ir/2319کپی شد!