شکوفایی وزارت دفاع در حوزه اوره و پلیمر

بخش اقتصادی وزارت دفاع با تدابیر وزیر دفاع طی دو سال گذشته در حوزه صنعت پتروشیمی اوج شکوفایی خود را تجربه کرده است.

بخش اقتصادی وزارت دفاع با تدابیر وزیر دفاع طی دو سال گذشته در حوزه صنعت پتروشیمی اوج شکوفایی خود را تجربه کرده است. این شکوفایی بیشتر در حوزه‌های اوره و پلیمر نمود پیدا کرده است

دلیل این موفقیت تدابیر ویژه وزیر دفاع در انتصاب مدیران عامل و اعضا هییت مدیره شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه ودجا بوده است.

رویکرد وزیر دفاع همواره این بوده است که ملاک انتخاب باید مدیرانی باشند که اقیانوسی باشند به عمق یک متر، که کلان نگر باشند و از هوش و هنر مدیریتی بالایی برخوردار باشند و این مستلزم تعهد و سلامت نفس و در عین حال تخصص در حوزه‌های عمدتاً مدیریتی و بعضاً فنی می‌باشد.

از طرفی مدیرانی که از هوش معنوی بالایی برخوردارند که وجدان کاری و تعصب رو سرلوحه همه فعالیت‌های خود در سازمان قرار می‌دهند و می‌توانند در موفقیت مجموعه اقتصادی ودجا بسیار مؤثر باشند.

وزیر دفاع با اشاره به پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیر نظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه گذاری، ایفای نقش در فرآیندتعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه‌ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی را از جمله مأموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرده است.

حال که بیش از یک سال از عمر دولت گذشته است این وزیر با اتکا به نیروهای متخصص و جوان و انقلابی توانست موفقیت‌های بسیار مهمی را در حوزه‌های اقتصادی کسب نماید و سود قابل توجهی را عاید بخش‌های اقتصادی نماید و این امر منجربه رضایت همه بازنشستگان نیروهای مسلح و دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.

https://roydadnaft.ir/22965کپی شد!