آینده صنعت نفت از آن نیروهای قراردادی مدت موقت است

بر این اساس نیروهای پیمانکاری نفت که دارای شرایط خاصی بودند ( حداقل فوق دیپلم یا دارای ۱۰ سال سابقه در مناطق عملیاتی) با انجام مراحلی به قراردادی مدت موقت تبدیل وضعیت می شدند.

نحوه کار نیروهای قراردادی مدت موقت نفت بدین صورت است که هر سال توسط شرکت محل کارشان با آنان قرارداد یکساله میبندند . البته برخی کارکنان پیمانکاری نیز بودند که با روی کار آمدن دولت جدید موفق به تبدیل وضعیت نشدند و همچنان بعنوان نیروی پیمانکار مشغول به خدمت هستند.

با توجه به اینکه نیروهای قراردادی مدت موقت صنعت نفت  جوان و از فارغ التحصیلان دانشگاهی میباشند و اکثرا دارای سابقه حداقل ۸ سال در صنعت نفت هستند ؛ جوان بودن و تجربه و تخصص آنان باعث شده که کارشناسان ، آینده صنعت نفت را از آن این نیروها بدانند.

از آخرین آزمون استخدامی وزارت نفت در سال ۱۳۹۲ حدود ۶ سال می گذرد و شواهد نشان میدهد وزارت نفت قصد برگزاری  آزمون استخدامی جدید را ندارد . همچنین وزیر محترم نفت در اظهارنظر سال گذشته خود در خصوص استخدام نیروی رسمی نفت اعلام نمودند دیگر این وزارتخانه استخدام بصورت رسمی ندارد.

از طرف دیگر بر اساس بخشنامه بهبود معیشت نیروهای قراردادی مدت موقت نفت ابلاغی توسط وزیر محترم نفت در سال ۱۳۹۷ ؛ نیروهای قراردادی مدت موقت میتوانند از بخشی از امکانات این وزارت خانه مانند استفاده از امکان ورزشی ؛ باشگاه ؛ مجتمع محمود آباد ؛ مشهد ؛ خدمات رستوران های نفت و … استفاده نمایند . هر چند مجوز استفاده از امکانات نفت برای نیروهای قراردادی ناچیز بود ولی شروع آن امیدها را برای صدور مجوز جهت استفاده از سایر امکانات نفت مانند خدمات بهداشت و درمان نفت و … را برای این نیروها بالا برد.

تربیت نیروی متخصص برای هر سازمان نیازمند امکانات بالاقوه و صرف هزینه های فرآوان می باشد . اما نیروهای قراردادی مدت موقت نفت سال هاست در مناطق عملیاتی و ستادی نفت  با صرف کمترین بودجه و هزینه های آموزشی تجارب ارزشمندی کسب کرده اند که با توجه به بازنشسته شدن بخش عظیمی از کارکنان نفت در سال های گذشته ؛ میتوانند این نیروها جایگزین های خوبی برای بازنشستگان صنعت نفت باشند.

بر اساس آمارهای موجود طی چند سال گذشته هزاران نفر از متخصصین صنعت نفت بعلت بازنشسته شدن کنار رفتند و جای خالی آنها اکنون احساس می شود .

قطعا برای آنکه کمبودی از نظر کنار رفتن نیروی متخصص نداشته باشیم بهترین راه برای اینکه صنعت از این نظر ضرر نکند جایگزینی نیروهای قراردادی مدت موقت با آنان میباشد.

وزارت نفت نیز با اجرای طرح بهبود معیشت نیروهای قراردادی مدت موقت نفت نشان داد توجه ویژه ای به این نیروها دارد و حتی دستور داد که لفظ کارگر از این نیروها حذف و در تمامی نامه های اداری ؛ فیش حقوق ها و … از لفظ کارکنان یا کارمند برای آنان استفاده نمایند.

اما فقط استفاده از لفظ کارمند کافی نیست و باید امکانات و مزایای دیگری نیز برای آنان فراهم شود تا معنای واقعی کارمند برای آنان مفهوم پیدا کند : مانند پرداخت حق شایستگی های سالانه ؛ تخصیص حداکثر پاداش بهره وری ؛ استفاده از خدمات بهداشت و درمان نفت ؛ امکان تخصیص سمت سازمانی ؛ امکان استفاده از منازل سازمانی ؛ تعدیل مدارک تحصیلی و …

با توجه به بازنشسته شدن بسیاری از نفتی ها در سال های گذشته  و وجود سمت های خالی سازمانی ؛ میتوان بر اساس لیاقت فردی این سمت ها را به نیروهای قراردادی مدت موقت تخصیص داد و انگیزه را در بین این کارکنان افزایش داد.

نیروهای قراردادی مدت موقت نفت بر اساس موارد گفته شده آینده صنعت نفت را رقم خواهند زد و قطعا در صورت اعتماد بیشتر مسئولین به این دسته از کارکنان شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت نفت در آینده بدست این نیروها خواهیم بود. / محمدامین محبی ؛ نفت آنلاین

https://roydadnaft.ir/2288کپی شد!