هدیه سبز پتروشیمی شهید تندگویان به محیط زیست

پتروشیمی شهید تندگویان اقدام به کاشت درخت در خوریات ماهشهر کرد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان ماهشهر ضمن ارسال نامه‌ای با تایید کاشت ۱۰ هزار اصله نهال حرا در خوریات ماهشهر توسط اداره محیط زیست مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان، از همکاری و حمایت این شرکت در زمینه حفظ و توسعه محیط زیست تقدیر وتشکر کرد.

علاوه بر کاشت نهال در خوریات ماهشهر و همچنین کاشت نهال در طول سال در قسمت‌های ستادی و عملیاتی مجتمع، پتروشیمی شهید تندگویان در ادامه فعالیت‌های زیست محیطی خود در سال‌های اخیر، در سال ۱۴۰۱ نیز پروژه‌های متعددی را برنامه‌ریزی و آغاز کرد که از جمله آن‌ها می‌توان طرح توسعه تصفیه خانه مرکزی، بازیافت بلودان کولینگ PTA۲ و بازسازی و نوسازی شبکه جمع آوری آب‌های سطحی و فاضلاب در مجتمع را نام برد که تاکنون پیشرفت بسیار مطلوبی داشته و نشانگر توجه ویژه آن به اهمیت حفظ و نگهداشت محیط زیست و نوید بخش حرکت سریع آن به سمت صنعت سبز است.

https://roydadnaft.ir/22853کپی شد!