ارسال بیش از ۶۴۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی از منطقه خلیج فارس

طی۱۳ روز نخست امسال بیش از ۶۴۵ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی از منطقه خلیج‌فارس به استان‌های همجوار ارسال شد.

به گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس؛ مدیر منطقه خلیج فارس گفت: طی ۱۳ روز نخست امسال بیش از ۶۴۵ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی از منطقه خلیج‌فارس به استان‌های همجوار ارسال شد.

حمیدرضا کیهان پور افزود: از ابتدای تعطیلات نوروز تا ۱۳ فروردین بیش از ۶۴۵ میلیون و ۵۲۱ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی از جمله بنزین موتور، بنزین یورو، نفت سفید، نفت‌گاز و نفت گاز یورو از منطقه خلیج فارس به مرکز کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی کارکنان پر تلاش بخش‌های مختلف عملیاتی، فنی، مخابراتی و پشتیبانی با خدمات شبانه روزی خود در مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت، بدون ایجاد خللی در زمینه ارسال فرآورده‌ها، این منطقه توانست از طریق خط ۲۶ اینچ، فرآورده‌های یادشده را با دقت و در زمان مشخص به مرکز و استان‌های همجوار ارسال کند.

یادآور می‌شود؛ این حجم از فرآورده‌های نفتی ارسال شده به استان‌های همجوار جدا از فرآورده‌های نفتی ارسال شده به بنادر می‌باشد.

https://roydadnaft.ir/22641کپی شد!