نفت خام به ۷۵ دلار رسید

قیمت نفت خام به ۷۵.۷ دلار، همچنین قیمت نفت سنگین ایران به ۷۶.۵۵ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۷۷.۵۳ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا به ۷۹.۸۹ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس به ۷۹.۹۴ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام به ۷۵.۷ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا به ۷۵.۶۷ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۷۶.۵۵ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین به ۲.۶۸۰۳ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی به ۲.۱۶۶ دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره به ۲.۶۱۲۵ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل به ۷۶۸ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۷۸.۳ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/22580کپی شد!