سیستم حفاظت کاتدی میترینگ آذرپاد پایانه نفتی خارگ بازسازی شد

سیستم حفاظت کاتدی میترینگ ساحل آذرپاد شامل نوسازی سیستم کابلینگ، جابجایی رکتی فایر شماره ۷و۸ و ایجاد حوضچه آندی در ضلع جنوبی خطوط لوله ۵۶ و ۲۰ اینچ در پایانه نفتی خارگ بازسازی شد.

به گزارش شرکت پایانه های نفتی ایران، طی بازدیدهای عباس غریبی مدیریت ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران از مناطق عملیاتی شرکت، مقرر شد سیستم حفاظت کاتدی میترینگ ساحل آذرپاد پایانه نفتی خارگ در سریعترین زمان ممکن نوسازی گردد، با توجه به فرسودگی کابل های انتقال جریان دو عدد رکتی فایر شماره ۷ و ۸ در محوطه میترینگ ساحل آذرپاد و کاهش اختلاف پتانسیل مورد نیاز، با تلاش کارشناسان اداره تعمیرات خطوط لوله رکتی فایر های موجود به محل جدید در ضلع غربی محوطه میترینگ منتقل شدند. ضمناً بستر آندی ضلع جنوبی خطوط لوله احیا و در سرویس عملیاتی قرار گرفت، صرفه‌جویی انجام شده در این پروژه حدود ۵ میلیارد ریال برآورد گردید.

سیستم حفاظت کاتدی یکی از روش های محافظت از خوردگی فلزات توسط کاتد قرار دادن سطح فلز در یک سلول الکتروشیمیایی می باشد. این سیستم یکی از موثر ترین روش های جلوگیری از خوردگی برای سازه ها و خطوط مدفون در خاک یا ساخته شده در دریاست.

https://roydadnaft.ir/22367کپی شد!