روند فروش پتروشیمی فناوران در سال ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی فن آوران با نماد شفن در بورس تهران با ارزش بازاری در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۱۴۰۱ فروش ۳۶۰ میلیارد تومانی را ثبت کرد که این رقم با اغماض در نزدیکی فروش مهر ماه بوده است و کمترین میران فروش این نماد بورسی به حساب می آید.

به گزارش پتروتیتر؛ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی با مالکیت بیش از ۵۰ درصدی به عنوان اصلی ترین مالک شفن شناخته می شود و صندوق بازنشستگی کشوری و گروه پتروشیمی تابان فردا به ترتیب با ۱۷ و ۱۵ درصدی مالیکت در رتبه های بعدی قرار  دارند.

همچنین تعداد ۱۲ درصد از این نماد در بازار سرمایه به صورت شناور در حال داد و ستد است.

طبق آمار موجود منتشر شده در نشریه آرگوس ، در سال ۲۰۲۲ ظرفیت اسمی تولید متانول جهان درحدود ۱۷۵ میلیون تن می باشد.در شرایط فعلی کشور ایران توان اسمی تولید متانول در حدود ۱۴ میلیون تن را دارد.

که ۸ درصد کل ظرفیت اسمی متانول جهان را دارا است.شرکت پتروشیمی فنآوران با ظرفیت اسمی یک میلیون تن تولید متانول در سال ، ۷ درصد کل ظرفیت اسمی متانول ایران و در حدود ۶/۰ درصد متـانول جهـان را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت تنها تولیدکننده محصول اسید استیک در کشور است. که ظرفیتی در حدود ۱۵۰ هزار تن در سال را دارد.

این شرکت در بهار ۱۴۰۱ با فروش ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی توانست سود ناخالص ۶۷۰ میلیارد تومان را برای سه ماه اول سال شناسایی کند.در مقابل اوضاع کاملا در سه ماهه دوم برای شفن متفاوت تمام شد و شفن با وجود اینکه رقم ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی را به عنوان فروش اعلام کرده بود اما در نهایت با ۴۶۳ میلیارد تومان سود تابستان را سپری کرد و با کسر هزینه های مربوطه این شرکت در این فصل به زیان نشست.

سه ماهه پاییز ۱۴۰۱ باز هم برای شفن سخت گذشت تا جایی که این بار با کاهش درمیزان فروش همراه شد و رقم ۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی را به عنوان فروش پاییزه در گزارش ۹ ماهه خود منتشر کرد.

اما کمی در حاشیه سود ناخالص بهتر عمل کرد و سود ناخالص را به رقم ۲۹۵ میلیارد تومانی رساند. تا در کنار این سود ، سود حاصل از سایر درآمد های غیر عملیاتی را افزایش دهد و به رقم ۵۴۶ میلیارد تومانی برای سود خالص سه ماهه سوم برسد.

به طور کلی روند نرخ رشد درآمد های عملیاتی شفن از پاییز سال ۱۴۰۰ تا کنون رویه مناسبی نبوده است و باید دید در گزارش زمستان خود چه میزان فروش را ثبت خواهد کرد.

از سویی فروش ماهانه این شرکت در دی ماه به عنوان اولین ماه سر سال رقم ۶۵۱ میلیارد تومانی بود که می توان با اغماض گفت که این میزان فروش به طور متوسط با میانگین فروش ماهه های گذشته این نماد برابری می کند.

اما در بهمن ماه شفن در کنار مشکلات دریافت خوراک گاز با افت تولید همراه شد و این موضوع منجر به کاهش فروش نیز گردید و فروش بهمن ماه نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۱ با افت ۴۷ درصدی همراه گردید تا عایدی خاصی برای پتروشیمی فن آوران نداشته باشد.

شرکت پتروشیمی فن آوران با نماد شفن در بازار بورس تهران با ارزش بازاری در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۱۴۰۱ فروش ۳۶۰ میلیارد تومانی را ثبت کرد که این رقم با اغماض در نزدیکی فروش مهر ماه بوده است و کمترین میران فروش این نماد بورسی به حساب می آید.

بیشترین فروش این نماد بورسی در مرداد ماه رقم خورده است جایی که توانست بیش از ۱ هزا رو ۱۵۴ میلیارد تومان فروش ماهانه ثبت کند و کمترین میزان فروش را نیز در مهر ماه با رقم ۳۵۰ میلیارد تومانی داشت.

https://roydadnaft.ir/22311کپی شد!