۲۷۰ استاندار آموزشی در حوزه نفت و گاز استان بوشهر تدوین شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: ۲۷۰ استاندار آموزشی در حوزه نفت و گاز استان بوشهر تدوین شد.

عبدالمجید دراهکی صبح یکشنبه در نشست شورای اداری آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی در بین اقشار مختلف جامعه ۲۷۰ استاندارد در حوزه نفت و گاز ،۶۰ استاندارد در حوزه شیلات و ۵۰ استاندارد مهارتی در حوزه گردشگری در سال جاری در استان بوشهر تدوین شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر به ۱۹ جامعه هدف آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح استان بوشهر اشاره کرد و افزود: ۳۲ مرکز جوار کارگاهی و ۱۵ مرکز مهارتی در بخش دولتی و ۲۷۵ آموزشگاه بخش خصوصی در استان فعال است و در راستای توسعه ظرفیت‌های مهارتی تسریع صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد در سال جدید در دستور کار است.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ حرفه در راستای مهارت‌آموزی جوانان استان بوشهر ارائه شده است، اضافه کرد: استان بوشهر با ۱۵ مرکز آموزش دولتی، ۹۶ کارگاه ثابت شهری، ۴۵ کارگاه سیار شهری، ۱۲۰ کارگاه سیار روستایی، ۳۲ مرکز جوار کارگاهی، ۲۷ کارگاه صنایع اصناف، ۱۰ کارگاه جوار دانشگاه ،۹۰ کارگاه سیار پادگان و ۳۰ کارگاه زندان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در خوشه‌های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی ارائه می‌دهد.

اشتغال ۷۰ درصد از حرفه‌آموزان

دراهکی با تاکید بر اینکه جامعه هدف ما برای دریافت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را افراد جویای کار و یا کسانی که به دنبال ارتقا مهارت خود در بازار کار هستند، تشکیل می‌دهند، گفت: تضمین اشتغال مهارت دیده‌ها یکی از برنامه‌ها است در این راستا ۷۰ درصد از حرفه‌آموزان در منطقه پارس جنوبی مشغول به کار شده‌اند و دیگر مهارت‌آموزان هم بر اساس توانمندی خود کسب و کار راه انداخته‌اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر نقش و جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در تأمین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی را یکی از مؤلفه‌های مهم در استان بوشهر عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح‌های مهارت آموزی و اشتغال‌زایی، سال آینده تحول شگرفی در این عرصه در استان بوشهر ایجاد می‌شود.

https://roydadnaft.ir/22192کپی شد!