مشارکت پایانه های نفتی ایران در جهاد ملی کاشت یک میلیارد درخت

در راستای مشارکت در جهاد ملی کاشت یک میلیارد درخت ۴۰۰۰ اصله نهال در مناطق عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران کاشته شد.

به گزارش شرکت پایانه های نفتی ایران، مدیریت ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران گفت:هفته منابع طبیعی فرصتی است برای توجه به محیط زیست، افزایش سرانه فضای سبز و کاشت نهال درخت تا اهمیت هوای پاک و زمین پاک را بار دیگر مورد تأکید قرار دهیم.

عباس غریبی افزود: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و توجه به محیط زیست سالم همواره مورد توجه سازمان می باشد

غریبی ادامه داد: در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله) که 15 اسفند ماه روز درختکاری بر اهمیت درخت و درختکاری در حفظ محیط زیست فرمودند” بنا به توصیه متخصصان علاوه بر کاشت درختان میوه دار باید درختانی که چوب آنها دارای اهمیت است نیز کاشته شود ” و همچنین مشارکت در طرح هر ایرانی ۳ نهال و تحقق برنامه دولت برای کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال، شرکت پایانه های نفتی ایران نیز براساس توان و ظزفیت های موجود اقدام به کاشت نهال از گونه های مختلف در مناطق عملیاتی شرکت نمود.

مدیریت ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران ادامه داد: در راستای مشارکت در جهاد ملی کاشت یک میلیارد درخت، عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت ۷۷۰ نهال انواع مرکبات و درختان مثمر و ۱۵۰ درختچه محبوب شب، گل محمدی و گل رز در پایانه نفتی خارگ و  3000 اصله نهال از گونه اکالیپتوس در پایانه نفتی شمال کاشته شد.

https://roydadnaft.ir/22145کپی شد!