ازسوی وزیر نفت مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت منصوب شد

در حکم بیژن زنگنه به فریده منصوری آمده است: «با عنایت به تجارب ارزنده و تخصص سرکار عالی، بدینوسیله به‌عنوان مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت منصوب می‌شوید. موارد زیر از اولویت‌های کاری این واحد می‌باشد:

– شناسایی نقاط ضعف سیستم‌های مالی و اجرایی، قابل سوءاستفاده و فسادزا

– ارائه پیشنهاد برای ایجاد یا اصلاح رویه‌ها، دستورعمل‌ها، مقررات و استانداردهای مرتبط با حوزه حسابرسی و مالی و نظارت کلان بر پیاده‌سازی آنها

– هماهنگ‌سازی ارتباط شرکت‌های تابعه با دیوان محاسبات کشور و پیگیری رفع ایرادات اعلامی این دیوان از طریق اصلاح رویه‌ها

– نظارت بر عملکرد عالیه واحدهای حسابرسی داخلی شرکت‌ها

– بررسی گزارش‌های بازرسان قانونی و حسابرسان داخلی شرکت‌ها و پیگیری رفع نکات شاخص آنها

– بررسی مصوبات هیئت مدیره‌های شرکت‌های اصلی و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از نظر تطابق با قوانین و مقررات و گزارش به وزیر

– همکاری کامل با اداره کل بازرسی وزارتخانه در مقابله با مفاسد احتمالی مالی.

 از خداوند دانای توانا برای سرکار عالی توفیق مسئلت می‌کنم.»

https://roydadnaft.ir/2213کپی شد!