ایرانی سازی ۳۰ هزار قطعه مجتمع‌های پتروشیمی در لردگان 

متخصصان پتروشیمی لردگان ۳۰ هزار قطعه وارداتی مجتمع‌های پتروشیمی را می‌سازند.

مدیرعامل پتروشیمی لردگان گفت: تاکنون ۲۰۰ فراداده طراحی و ساخت با شرکت‌های دانش بنیان منعقد شده و ساخت قطعات وارداتی با مشارکت ۲ هزار فارغ التحصیل و مهندس ایرانی آغاز شده است.

محمودی با اشاره به ارزش قرارداد‌های داخلی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان، افزود: با طراحی و ساخت قطعات این پتروشیمی، ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی شده است.

وی گفت: کمپرسور‌های فشار، برج کاتالیزور، سنسور‌های حرارتی تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد از جمله قطعات و دستگاه‌های ایرانی سازی شده هستند.

https://roydadnaft.ir/22106کپی شد!