میز تخصصی پتروشیمی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود

میز تخصصی پتروشیمی با هدف افزایش همکاری و تعامل میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نشست هم‌اندیشی تخصصی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حفاظت محیط زیست به‌منظور تشریح مراحل دریافت مجوز ارزیابی آثار محیط‌ زیستی (EIA) طرح‌های توسعه پتروشیمی، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران و کارشناسان دفاتر تخصصی معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و نمایندگان هلدینگ خلیج فارس با همراهی توسعه‌دهندگان دانش فنی بومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به میزبانی مدیریت اچ‌اس‌ائی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

داود عمادی، مدیر اچ‌اس‌ائی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست با اشاره به توجه ویژه صنعت پتروشیمی به حفظ محیط‌ زیست به تشریح نقش دانش فنی فرآیندهای پتروشیمی در گزارش مطالعات ارزیابی آثار محیط‌ زیستی طرح‌های پتروشیمی پرداخت و خواستار تسریع فرآیند صدور مجوزهای لازم برای طرح‌های پتروشیمی شد.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد و ارزآوری کشور از آمادگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای همکاری با سازمان حفاظت محیط‌ زیست همسو با رفع موانع حاضر خبر داد.

سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این نشست به پایش طرح‌ها پس از صدور مجوز EIA به‌عنوان یکی از اهداف مهم آن دفتر به‌منظور توسعه پایدار کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیریت اچ‌اس‌ائی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشکیل میز تخصصی پتروشیمی در دفتر ارزیابی آن سازمان، زمینه تعامل و هرچه بیشتر فراهم شود.

در ادامه این نشست حاضران به شرح جزئیات اطلاعات محیط‌زیستی از مرحله انتخاب فرآیند، عقد قرارداد خرید دانش فنی، طراحی مهندسی پایه و تفصیلی تا ساخت یک طرح پتروشیمی پرداخته و کیفیت و کمیت اطلاعات قابل ارائه در گزارش ارزیابی آثار محیط‌ زیستی را بررسی کردند، همچنین در این نشست، مبانی اخذ مجوز ارزیابی آثار محیط‌ زیستی در طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی و جایگاه دانش فنی در این مطالعات مورد بحث و بررسی تخصصی کارشناسی قرار گرفت.

https://roydadnaft.ir/22054کپی شد!