معاون وزیر نفت در امور گاز: تلاش صنعت نفت تاثیرگذاری مثبت بر زندگی مردم همجوار مناطق نفت‌خیز است

حسن منتظر تربتی در نخستین نشست تخصصی چهارمین همایش مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت با عنوان «مشارکت در توسعه و توانمندسازی جوامع محلی»، گفت: صنعت نفت و گاز در هر نقطه از کشور که حضور داشته باشد، بر جامعه پیرامون خود اثرگذار است.

وی ادامه داد: این تصور وجود دارد که فعالیت بخش‌های مختلف صنعت سبب تاثیرگذاری منفی بر محیط زیست می شود، اما تلاش ما این است که حداقل بر سبک زندگی مردم در جوامع پیرامون شرکت‌های زیرمجموعه خود اثر مثبتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: کسانی که در مناطق نفت‌خیز زندگی می‌کنند به‌واسطه همجواری با این مناطق سبک زندگی، توقع و افکار متفاوتی دارند و ما نیز در کنار مردم اگر حضور بی‌دردسر نداشته‌ایم، اما همه وظایف خود را به‌درستی انجام داده‌ایم.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: هدف ما حضور موثر در کنار مردم همجوار مناطق نفت‌خیز است به‌گونه‌ای که از منظر اقتصادی و اجرای مسئولیت اجتماعی در زندگی مردم اثر مثبت داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: تعیین و اجرای پارامتر‌های مسئولیت اجتماعی ازسوی هر کدام از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت در نقاط مختلف کشور با توجه به وضع مالی آن شرکت و همچنین بر اساس آمایش سرزمین انجام می‌شود.

https://roydadnaft.ir/2204کپی شد!