نفت سنگین ایران به ۷۹ دلار رسید

قیمت نفت خام با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۷۵.۰۹ دلار و همچنین قیمت نفت سنگین ایران با ۰.۷۶ درصد رشد به ۷۹.۷۳ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۸۲.۱۲ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا با ۰.۵۱ درصد کاهش به ۸۱.۱ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس با ۰.۵۸ درصد کاهش به ۸۱.۰۶ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۷۵.۰۹ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با ۰.۶۳ درصد کاهش به ۷۵.۰۹ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۷۹.۷۳ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین با ۰.۴۷ درصد کاهش به ۲.۵۹۱۱ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی با ۰.۳۶ درصد رشد به ۲.۵ دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۹۴ درصد کاهش به ۲.۶۴۷۵ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل با ۰.۷۲ درصد کاهش به ۷۷۶.۳۸ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۸۱.۵۷ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/21916کپی شد!