برنامه‌ریزی برای کمترین توقف و بیشترین برداشت در تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: طبق برنامه‌ریزی و کسب تجربه، امید است در تعمیرات اساسی سال آینده پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، کمترین توقف و بیشترین برداشت را داشته باشیم.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، احمد زمانی بیان کرد: با برنامه‌ریزی و تمهیدهای جدید تلاش خواهیم کرد کمترین توقف در بازه زمانی تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های مجتمع در سال آینده و بیشترین مقدار تولید را ثبت کنیم.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر، نقطه به نقطه و مداوم کارکنان در مجموعه فاخر گاز پارس جنوبی، پایداری تولید و تجمع تولید در ابتدای شبکه با موفقیت فراهم و شب‌های بسیار سرد و سخت سپری شد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: اکنون در حال برنامه‌ریزی دقیق و منظم هستیم تا برداشت گاز از مخزن مشترک در آینده بسیار نزدیک را شتاب دهیم و چرخش اقتصادی کشور را شکوفاتر از گذشته کنیم.

زمانی گفت: تأمین به‌موقع تجهیزات و قطعات کلیدی و راهبردی پالایشگاه‌های سیزده‌گانه مجتمع گاز پارس جنوبی از موارد مهم در تأمین گاز هموطنان در فصل زمستان امسال بوده است.

https://roydadnaft.ir/21789کپی شد!