بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق از پتروشیمی های منطقه ویژه پارس

گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) صبح امروز سه شنبه(۵ شهریور ماه) از مجتمع های پتروشیمی نوری و مبین بازدید کرده و درجریان آخرین فعالیت های این دو مجتمع پتروشیمی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش،  این بازدید ها با حضور علی محمد بساق زاده عضو هیئت مدیره ومدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد  ، بازدید ازطرح پتروشیمی بوشهر و نیز  شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ازدیگر برنامه های اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق در جریان سفر به عسلویه بود.

https://roydadnaft.ir/2163کپی شد!