تا سال ۱۴۰۵؛ افزایش تولید گاز به یکصد میلیون متر مکعب در روز 

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران: قرار است در یک برنامه بلند مدت (تاسال ۱۴۰۵) میزان تولید گاز در کشور به یکصد میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

حیدری در نشست پیش بینی بهره دهی چاه‌ها شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که با حضور شرکت‌های بهره بردار شرق، زاگرس جنوبی و غرب به میزبانی کرمانشاه برگزار شد گفت: با پایش‌های انجام شده و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال آینده ۱۰ میلیون مترمکعب گاز به مجموع تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: در یک برنامه بلند مدت نیز (تاسال ۱۴۰۵) میزان تولید گاز در کشور به یکصد میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

https://roydadnaft.ir/21567کپی شد!