ارائه خدمات به ۱۳ مجتمع پتروشیمی از سوی دماوند انرژی عسلویه

فاز نخست طرح دماوند درحال ارائه خدمات تامین یوتیلیتی و سرویس های جانبی به ۱۳ مجتمع فعال پتروشیمیایی در منطقه عسلویه است و فاز دوم نیز در بخش های مختلف در حال ساخت است.

به گزارش روابط عمومی شرکت دماوند انرژی عسلویه، فاز نخست طرح دماوند با احداث و راه اندازی واحد های ذیل به بهره برداری رسیده  است و درحال ارائه خدمات تامین یوتیلیتی و سرویس های جانبی به ۱۳ مجتمع فعال پتروشیمیایی در منطقه است:

بر پایه این گزارش ، واحد هایی که تاکنون به بهره برداری رسیده و در مدار تولید قرار گرفته اند به شرح ذیل هستند:

– واحد های نیروگاهی با ۴ واحد گازی، دو واحد بویلر اصلی و یک واحد بویلر کمکی با ظرفیت ۶۴۸ مکاوات تولیدبرق و ۷۸۰ تن تولید بخار در ساعت و اتصال به شبکه سراسری کشوری برق ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلو ولت کشوری از طریق دو پست ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلو ولت در سرویس است.

– واحدهای اول و دوم هوا هرکدام با ظرفیت ۷۳۵۰۰ نرمال متر مکعب تولید اکسیژن در ساعت یکی از اساسی ترین خوراک های واحد های متانولی را تامین نموده است.

– واحد آبگیر با ۸۰ هزار متر مکعب ظرفیت آبگیری از دریا بطور کامل در سرویس قراردارد.

– واحد شیرین سازی آب دریا در فاز اول بر اساس نیاز شرکت های منطقه و با ظرفیت ۴۰ هزار متر مکعب تصفیه آب دریا در روز به بهره برداری رسیده و در حال تولیداست.

– واحد اول تصفیه پساب های صنعتی نیز با ظرفیت دریافت و تصفیه ۱۳۰ متر مکعب COC, SN از مجتمع های تولید طراحی و به بهره برداری رسیده و در سرویس قرار دارد.

همچنین برنامه های توسعه ای که شامل بخشی از پروژه های فاز دوم طرح دماوند می باشد طرح ریزی و تاپایان سال ۱۴۰۳ عملیاتی خواهد شد. 

بر اساس این گزارش ، این شرکت در زمینی به مساحت تقریبی۹۰ هکتار جهت تامین یوتیلیتی و سرویس های جانبی مورد نیاز ۲۴ مجتمع پتروشیمی مستقردر فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- عسلویه قرار گرفته و مشتمل بر واحدهای نیروگاهی تولید برق و بخار، تولیدآب های صنعتی، تولید گازهای صنعتی شامل اکسیژن/ نیتروژن/ هوای ابزاردقیقی و هوای سرویس، واحد تصفیه پساب های صنعتی COC و SN و شبکه های گسترده پایپ رک های بتنی و فلزی، گالری های کابل برق رسانی، پست های توزیع برق، ایستگاههای ذخیره و پمپاژ آب آتش نشانی، ایستگاه اصلی تقلیل و توزیع گاز خوراک و سوخت مجتمع ها و همچنین شبکه های خطوط مواصلاتی رو زمینی و زیر زمینی با بیش از دویست کیلومتر درحال بهره برداری است.

https://roydadnaft.ir/21531کپی شد!