مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها منصوب شد

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری طی حکمی پرویز سنگین را به‌عنوان مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها منصوب کرد.

به گزارش معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، وحیدرضا زیدی‌فرد طی حکمی پرویز سنگین را به‌عنوان دبیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها منصوب کرد.

متن این حکم به این شرح است:

«پیرو حکم شماره ۱۴۰۱.۴۷۸۶۵۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۹.۳۰ با استعانت از درگاه الهی و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها» منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به الطاف پروردگار متعال و برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در گام دوم انقلاب اسلامی با اولویت موارد ذیل، توفیق روز افزون داشته باشید.

۱- راهبری و بهبود نظام فنی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت با مشارکت ذی‌نفعان کلیدی

۲- حمایت از برنامه‌های ارتقا و توانمندسازی پیمانکاران و مشاوران در رشته‌های تخصصی صنعت نفت

۳- تعیین، بازنگری و نظارت بر حسن اجرای مقررات فنی و استانداردهای شخصی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌الملی صنعت نفت

۴- تدوین و به‌روزرسانی اسناد همسان پیمان، فهارس بهای تخصصی و ضوابط برآورد هزینه و تعدیل در طرح و پروژه‌های صنعت نفت

۵- تدوین و بازنگری ضوابط واگذاری کار و مدل‌های ارزیابی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران صنعت نفت با هدف شناسایی و پایش صلاحیت شرکت‌های توانمند

۶- ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت مبتنی بر انتخاب شاخص‌های کردی مناسب»

https://roydadnaft.ir/21298کپی شد!