پیش‌بینی ۶۰ میلیارد دلار ارزآوری نفتی در ۱۴۰۱/ درآمد نفتی ایران به دوره اجرای برجام رسید

طبق آمار جدید بانک مرکزی، درآمدهای نفتی ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۲۹٫۴ میلیارد دلار رسید. این عدد در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۸٫۶ و ۱۸٫۷ میلیارد دلار بوده است.

بدین ترتیب در سال جاری، درآمد نفتی ایران نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است. منظور از درآمد نفتی، مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات و مایعات است که توسط چهار شرکت اصلی وزارت نفت صادر می‌شود.

نکته جالب توجه اینکه در سه سال اجرای برجام، میانگین درآمد نفتی ایران حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده است و حال در دولت سیزدهم بدون امتیازدهی به آمریکا عدد ۲۹٫۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به ثبت رسیده که انتظار افزایش آن در سال‌های آتی نیز وجود دارد.

طبق برآوردها، درآمد نفتی ایران در سال جاری به حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. 

https://roydadnaft.ir/21028کپی شد!