نفت اوپک به ۸۳ دلار رسید

قیمت نفت خام با ۰.۴۶ درصد رشد به ۸۰.۱۳ دلار رسید، همچنین قیمت نفت سنگین ایران به ۸۰.۶۷ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۸۳.۵۶ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا با ۰.۳۷ درصد رشد به ۸۶.۷۱ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس با ۰.۱ درصد رشد به ۸۶.۶۱ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام با ۰.۴۶ درصد رشد به ۸۰.۱۳ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با ۰.۷۲ درصد رشد به ۸۰.۲۹ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۸۰.۶۷ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین با ۱.۲ درصد رشد به ۲.۵۳۰۹ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی با ۷.۱۹ درصد کاهش به ۲.۴۰۷ دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره با ۱.۲۴ درصد رشد به ۲.۹۰۵۵ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل با ۱.۳ درصد رشد به ۸۴۷.۳۸ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۸۱.۲۷ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/20985کپی شد!