صدور موافقت‌نامه‌های اصولی وزارت نفت در درگاه ملی مجوزهای کشور قرار گرفت

مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وزارت نفت از اقدام برای اتصال سامانه صدور موافقت اصولی به درگاه ملی مجوزهای کشور به‌منظور اجرای تکالیف قانونی در صدور الکترونیکی مجوزها خبر داد.

محمدعلی علایی با اشاره به تکالیف قانونی اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب بهمن ۱۳۹۹ و الزام به‌صدور الکترونیکی مجوزها در فرآیند درخواست و صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، گفت: پیاده‌سازی سامانه صدور موافقت اصولی اجرای طرح‌های ال‌ان‌جی، ان‌جی‌ال، پالایشی/پتروپالایشگاهی و پتروشیمی/GTL وزارت نفت و اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور در موعد مقرر صورت گرفت.

وی افزود: اکنون همه درخواست‌های مربوط به‌صدور موافقت اصولی متقاضیان حقوقی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس MOJAVEZ.IR انجام می‌شود و بررسی و اظهارنظر در مورد هر طرح به‌تبع آن ارتباط با شرکت‌ها و شرکت مادر تخصی در هر مرحله از بررسی از طریق سامانه یادشده انجام می‌شود.

مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وزارت نفت تصریح کرد: امکان دسترسی به سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت وجود دارد، همچنین تعداد مجوزهای صادر شده در سامانه شفافیت وزارت نفت (SHAFAF.MOP.IR) در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

https://roydadnaft.ir/20907کپی شد!