بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران رتبه نخست هموویژلانس را کسب کرد

دکتر محمد بخشایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران گفت : در ارزیابی و بازرسی انجام شده از بانک خون بیمارستانهای استان که به تازگی انجام شد بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران در سطح استان رتبه برتر را از آن خود کرد .وی ادامه داد : ۷بیمارستان از سوی اداره کل انتقال خون کهگیلویه و بویراحمد در ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت داده شد که واحد هموویژلانس بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران با کسب۲۸۱ امتیاز رتبه نخست را به دست آورد .دکتر بخشایی شاخص های ارزیابی و اعتبارسنجی را شامل روش های انجام آزمایشات ، ارزیابی کارکنان و تجهیزات ، ثبت و بایگانی مستندات ، تشکیل کمیته های انتقال خون ، گزارش و اقدامات عوارض مرتبط با انتقال خون و ارزیابی وظایف بانک خون عنوان کرد .واحد هموویژلانس (مراقبت از خون) بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران به مدت دو سال متوالی رتبه نخست را به دست آورده است .در حال حاضر ۱۳هزار و ۶۹نفر از خدمات بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران استفاده می کنند ، که هشت هزار و ۵۷۰ نفر آن کارکنان شاغل و افراد تحت پوشش آنها و ۴ هزار و ۴۹۹ نفر کارکنان و خانواده ها ی بازنشسته صنعت نفت گچساران می باشد . 

https://roydadnaft.ir/2073کپی شد!