پرسش امروز؛آینده بازار نفت

واقعیت این است که تعدد عوامل موثر بر بازار نفت سبب می‌شود پیش‌بینی آینده بسیار دشوار شود. در ماه‌های اخیر تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا، داده‌های اقتصادی از اقتصادهای بزرگ و وضعیت مصرف نفت بیشترین تاثیر را بر بازار داشته‌اند. با آنکه مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا در جریان است، اما مشخص نیست این مذاکرات چه سرنوشتی خواهد داشت. ترامپ بارها موضع خود در قبال چین را تغییر داده و این تغییر ادامه پیدا خواهد کرد. وضعیت کلی اقتصاد جهان خوب نیست و به‌ویژه در هفته‌های اخیر گزارش‌ها نشان داده نرخ رشد اقتصاد جهان در فصول آینده کاهش خواهد یافت. طبیعی است که تقاضا برای نفت رشدکندتری خواهد داشت.اوپک و دیگر نهادهایی که به پیش‌بینی افق بازار نفت می‌پردازند در گزارش‌های اخیر خود به ضعف در اقتصاد جهان اشاره کرده و این ضعف را عامل وضعیت بد بازار نفت می‌دانند. تحلیلگران عموما معتقدند بعید است تا سال آینده شرایط بازار نفت خوب شود و قیمت‌ها به سطوح بالا برسد، حتی اگر بر تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا افزوده نشود. در مطالب حاضر به وضعیت کلی بازار نفت، اثرات تنش‌های تجاری بر این بازار، کاهش تاثیر سیاست‌های اوپک بر بازار نفت و دیدگاه اوپک در باره آینده بازار اشاره شده است.

https://roydadnaft.ir/2071کپی شد!