پالایشگاه کرمانشاه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، مدیر روابط عمومی وامور بین الملل شرکت پالایش نفت کرمانشاه گفت: پالایشگاه کرمانشاه پس از خصوصی سازی و روی کار آمدن مدیریت بخش خصوصی با خروج از لیست شرکتهای ماده ۱۴۱ قانون تجارت (شرکتهای زیانده) در مسیر توسعه و بالندگی قرار گرفته است.

محمدرضا امامی نیا اظهارکرد: زمانی قریب به سه سال از واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بخش خصوصی می گذرد و در این مدت هرآنچه که در این مجموعه صنعتی رخ داده در مسیر رشد و بالندگی بوده است.

وی با اشاره به تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل شرکت، به عنوان اولین اقدام اثربخش خصوصی سازی در پالایشگاه کرمانشاه گفت: یکی از اقدامات قابل توجه و تحسین برانگیز شرکت پالایش نفت کرمانشاه پس از خصوصی سازی این بود که حدود ۴۰۰ نفر از پرسنل این شرکت که هیچگونه قرارداد مستقیمی با پالایشگاه نداشته و در واقع نیروهای پیمانکاری قلمداد می شدند به صورت مستقیم با خود شرکت قرارداد بستند و در واقع از نیروی پیمانکاری به پرسنل قراردادی مستقیم تبدیل وضعیت شدند که این اقدام با اعطاء امتیاز بیمه تکمیلی مورد استقبال و رضایت کامل پرسنل قرار گرفت.

امامی نیا تاکید کرد: همچنین با انجام این کار یکسری از مزایا و پاداش ها به پرسنل تعلق گرفت که  قبلا چنین مزایا و پاداش هایی را دریافت نمی کردند. یکی دیگر از شرایط مطلوب ایجاد شده در زمان مدیریت بخش خصوصی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بدون یک روز تاخیر و حتی زودتر از موعد مقرر می باشد.

این مقام مسئول در شرکت پالایش نفت کرمانشاه گفت: به عنوان مثال صدور همسر کارت و شارژ ماهیانه سه میلیون ریال این کارت بانکی که به نام همسران پرسنل شاغل در این شرکت است، از دیگر اقدامات قابل توجه مدیریت بخش خصوصی بوده و هست.

وی خاطرنشان کرد: با روی کارآمدن مدیریت بخش خصوصی در مدت سه سال اخیر نه تنها هیچگونه تعدیل نیرویی در شرکت صورت نگرفت بلکه حدود ۷۰ نفر نیروی جوان و جویای کار نیز به این شرکت افزوده شد و این درحالی بودکه برخی منتقدین تصور می کردند که با روی کارآمدن بخش خصوصی در این شرکت ،تعدیل نیرو به شکلی گسترده صورت می گیرد.

امامی نیا با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمی و کیفی در این شرکت گفت: از آنجایی که مدیریت بخش خصوصی شرکت پالایش نفت کرمانشاه اصلی ترین هدف خود را بر مبنای توسعه این شرکت قرار داده لذا برنامه های بسیار مدونی در همین راستا دارد که از جمله آنها می توان به افزایش ظرفیت تولید ، راه اندازی برج وکیوم، اجرای طرح بنزن زدایی از هگزان،بازیافت لجن های نفتی و تولید انواع فرآورده های نفتی ویژه … اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت کرمانشاه گفت: حفاظت از محیط زیست و صنعت سیز بودن یکی از تاکیدات و اولویت های اصلی مدیریت بخش خصوصی شرکت پالایش نفت کرمانشاه بوده و هست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع شرکت پالایش نفت کرمانشاه در مدت سه سال اخیر که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده با سرعت چشمگیری مسیر پیشرفت و توسعه همه جانبه را در پیش گرفته و تمام اقدامات انجام شده در این شرکت نوید آن را می دهد که پالایشگاه کرمانشاه روز به روز موفق تر و در عرصه صنعت ملی نفت ایران درخشان تر خواهد درخشید.

https://roydadnaft.ir/2068کپی شد!