اطلاعیه مهم

شرکت های پتروشیمی و سایر شرکت های مستقر در پارس جنوبی توجه داشته باشند که هر نوع اشتغال اتباع خارجی (با عناوینی همچون استاد دوره آموزشی، وندور، نصاب، پشتیبان، ناظر ، سوپروایزر و …) بدون اخذ روادید حق کار(F) و‌ پروانه کار مدیریت کار و خدمات اشتغال ممنوع بوده و در صورت ارتکاب این عمل غیر قانونی علاوه بر جریمه سنگین برای تعیین مجازات حبس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد، لذا برای پیشگیری از تبعات قضایی و امنیتی این عمل مجرمانه حتما ده روز قبل از ورود تبعه خارجی به ایران از مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس درخواست صدور ویزای حق کار و سایر مجوزهای مربوطه را نمایند.

https://roydadnaft.ir/2047کپی شد!