معارفه مدیران جدید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مراسم معارفه مدیران جدید سرمایه انسانی ، خدمات و تشریفات و مشاور امور سرمایه انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.

در این مراسم آقای داریوش شمس به سمت سرپرست سرمایه انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس معرفی و از خدمات و تلاش‌های چند ساله ابوالفضل عزیزی قدردانی شد.

با قدردانی از زحمات آقای سهیل پورگنجی، آقای مهدی عسگری به سمت سرپرست خدمات، تشریفات و رویدادهای گروه معرفی شد.

در این مراسم همچنین آقای ابوالفضل عزیزی به عنوان مشاور در امور سرمایه انسانی معرفی شد.

در مراسم معارفه مدیران جدید، معاونین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با قدردانی از زحمات و تلاش های کارکنان گروه و اهمیت و جایگاه منابع انسانی در توسعه برنامه‌های مختلف تاکید کردند.

https://roydadnaft.ir/20451کپی شد!