لزوم توسعه مطلوب سامانه های ارتباطی و پوشش مخابراتی در قطب انرژی کشور

میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان دارای ۹۷۰۰ کیلومترمربع وسعت است که بیش از ۸درصد گازجهان را در خود جای داده است. 

۶۰۰۰کیلومترمربع از این میدان عظیم در کشور همسایه یعنی قطر قرار دارد و ۳۷۰۰کیلومترمربع از آن سهم ایران است که با توجه به پیشتازی قطر در برداشت از این میدان مشترک، در سالهای اخیر تلاش های بسیار زیادی برای رسیدن میزان برداشت گاز ایران به همسایه جنوبی صورت پذیرفته است که از جمله آن توجه ویژه دولت ها در جهت ایجاد و توسعه پالایشگاه ها، پتروپالایشگاهها، پتروشیمیها و همچنین صنایع پایین دستی بوده است. 

همانطور که می دانیم نیاز اصلی چرخ صنعت سرمایه های انسانی متخصص و توانمند است که بتواند از این نعمت خدادادی بیشترین بهره را در جهت توسعه و تعالی کشور بکار ببرد. لذا بدین منظور و مطابق با سیاست دولت های پیشین و کنونی چند ده هزار نفر در این صنایع عظیم و در قطب اقتصادی انرژی ایران یعنی پارس جنوبی اشتغال و در شهر یا شهرک های همجوار صنعت سکونت دارند. یکی از شاخص های توسعه یافتگی در قرن حاضر و ایجاد انگیزه برای سکونت در مناطق درحال توسعه، توجه ویژه به ارتباطات و توسعه زیرساخت های مخابراتی در حوزه های دولتی و بخش خصوصی است. با توجه به اینکه اکثریت کارکنان شاغل در صنعت عظیم پارس جنوبی(دولتی و خصوصی) در شهرهای جم، کنگان و … سکونت دارند و می توان جاده های بین المللی عسلویه-جم و عسلویه-کنگان را یکی از پرترافیک ترین جاده های کشور نامید که بدلیل موقعیت جغرافیایی، کوهستانی بودن،نوع خاک و ساختار کوهها و همچنین تردد ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین باربری، سالانه شاهد تصادفات و واژگونیهای متعدد خودروها در این مسیرها هستیم.

جاده های یادشده فوق که اکثریت نخبگان کشور و تلاش گران این صنعت عظیم در آن در حال تردد می باشند فاقد پوشش مناسب ارتباطی و مخابراتی و دارای نقاطی است که نمی توان در شرایط عادی و اضطراری هیچ گونه ارتباطی را بوسیله اپراتورهای موجود با مخاطب برقرار نمود. 

نگارنده موضوع به عنوان شخصی که بیش از یک دهه را در این منطقه مشغول به فعالیت بوده و ضمن یک مطالبه اجتماعی به جهت تامین امنیت و سلامت شهروندان و قشر نخبه شاغل که از جای جای نقاط این مرز و بوم در این منطقه برای توسعه کشور حضور یافته اند؛ پیشنهاد می نماید حوزه ارتباطات منطقه و کشور و حتی شرکتهای خصوصی به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های ارتباطی مناسب و توسعه اینترنت، مطالعات و بررسی های لازم را در خور شان منطقهی عظیم پارس جنوبی و حوزه پیرامون و همچنین متناسب با شاخصهای استاندارد و کیفی در جهت رفاه بیشتر، انگیزه مضاعف و ماندگاری این قشر زحمتکش به سرانجام رسانند و در آینده شاهد شرایط مطلوب تریدر این زمینه باشیم.

نویسنده: نعمت اله بارگاهی
(فعال اجتماعی)
https://roydadnaft.ir/20362کپی شد!