ناترازی گاز را می‌توان با بهینه‌سازی مصرف در صنایع جبران کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صنایع بزرگ مانند صنایع نفتی و گازی بیشترین هدررفت انرژی را داریم و اگر بتوانیم میزان مصرف را در این صنایع بهینه سازی کنیم، درصد قابل توجهی انرژی ذخیره می‌شود.

مصطفی نخعی با اشاره به ضرورت گام برداشتن در مسیر بهینه سازی مصرف و تصفیه سوخت مازوت مصرفی در نیروگاه‌ها، بیان کرد: واقعیت این است که ما امروز با یک ناترازی در حوزه گاز و گازوئیل در سطح کشور مواجه هستیم. تولید گاز ما به میزانی نیست که به مصارف تمام بخش‌ها پاسخ دهد.

وی تاکید کرد: برای جبران این ناترازی در برخی بخش‌ها نظیر نیروگاه‌ها مجبور هستیم از سوخت مایع استفاده کنیم. اولویت استفاده از سوخت مایع نیز با نفت گاز است که متأسفانه ما در این حوزه نیز با ناترازی مواجه بوده و مجبور هستیم از نفت کوره استفاده کنیم. سرمایه‌گذاری برای تصفیه این سوخت نیز حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر سال این صحبت‌ها مطرح می‌شود، اما متأسفانه کمتر اقدامی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال چندان اقدامی برای افزایش تولید در طول این سال‌ها صورت نگرفته است. میزان تولید باید افزایش یابد اما خیلی هم نمی‌توان بر دور باطل افزایش مصرف و افزایش تولید گام برداشت. ما باید حوزه مصرف را کنترل کنیم. بهینه سازی مصرف نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا صحبت از بهینه سازی مصرف می‌شود، همه توپ را در زمین مردم می‌اندازند. البته ما در بخش خانگی و تجاری نیز با هدر رفت انرژی مواجه بوده و شدت مصرف انرژی در کشور بالا است. باید با فرهنگ سازی و مکانیزم‌های انگیزشی مردم را به کنترل مصرف و بهینه سازی مصرف تشویق کنیم. به عنوان مثال به میزانی که هر فرد صرفه جویی انجام داد، به همان میزان ما می‌توانیم به فرد کمک مالی کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: اما واقعیت این است که در صنایع بزرگ مانند صنایع نفتی و گازی بیشترین هدر رفت انرژی را داریم. ما اگر بتوانیم میزان مصرف را در این صنایع بهینه سازی کنیم، درصد قابل توجهی انرژی برای ما ذخیره خواهد شد. می‌توانیم از این انرژی که از محل صرفه جویی در این بخش به دست می‌آید، بخش قابل توجهی از ناترازی را جبران کنیم. بنده معتقدم که دولت باید اهتمام لازم را در این حوزه داشته باشد.

https://roydadnaft.ir/20309کپی شد!