سی امین جلسه هم اندیشی محیط زیست شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس برگزار شد

سی امین نشست هم اندیشی محیط زیست با حضور روسا و کارشناسان محیط زیست شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس و همچنین رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه به میزبانی سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه پارس- مهدی تنها زیارتی، رئیس محیط زیست مدیریت ارشد  HSE سازمان منطقه ویژه در این جلسه  به موضوعاتی از قبیل ساماندهی نخاله‌های ساختمانی شرکت ها و به نحوه درخواست آنها از سازمان منطقه ویژه، ضوابط و مقررات توسعه فضای سبز داخل صنعت وفق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، الزام به انجام طرح خوداظهاری، اطلاع رسانی درخصوص بروز حوادث مربوط به آلودگی خاک (مطابق با ماده ۱۴و۱۵ قانون حفاظت خاک) و همچنین پروژه پایش خاک محدوده سازمان منطقه ویژه پرداخت. 

با توجه به اینکه بخشی از فرآیند مجوز بهره برداری شرکت های منطقه اخذ مجوز محیط زیست می باشد، لذا در این جلسه درخصوص تهیه اسناد و مدارک مرتبط با اقدامات محیط زیستی در قالب فرم صدور پروانه بهره برداری مطالبی ارائه شد.

یکی از موارد مورد بحث در این جلسه که به پیشنهاد رئیس محترم محیط زیست پتروشیمی پردیس ارائه شد برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با ردپای کربن و LCA برای سال آتی بود که مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد که برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شود.

در ادامه این نشست در خصوص راهکارهای تصفیه ی پساب spent caustic با روش پلاسمای سرد توسط شرکت آریا پلاسما گستر پارس برای حضار ارائه گردید. همچنین در ادامه جلسه دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  به معرفی توانمندی  این دانشگاه در حوزه محیط زیست پرداختند.

https://roydadnaft.ir/20138کپی شد!