رشد ۶.۱۴ درصدی فروش داخلی پتروشیمی جم در سه فصل ابتدایی امسال

جمع فروش داخلی پتروشیمی جم در ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۱۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم ۱۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان بوده، معادل ۶.۱۴ درصد رشد کرده است.

به گزارش ، آمار‌های ۹ ماهه گزارش شده در کدال بورس، بر پایه صورت‌های مالی پتروشیمی جم نشان می‌دهد شرکت پتروشیمی جم با سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد تومان، در ۹ ماه ابتدای سال جاری، ۵۱۴۸ میلیارد تومان اتیلن، ۲۷۲۶ میلیارد تومان پروپلین، ۳۸۶۹ میلیارد تومان پلی اتلین سنگین، ۳۲۵۶ میلیارد تومان پلی اتیلن سبک، ۳۱۸۳ میلیارد تومان بنزین پیرولیز، ۳۳۹ میلیارد تومان بوتادین، ۱۵۳ میلیارد تومان نفت کوره، ۱۹۹ میلیارد تومان سایر، ۱۴۳ میلیارد تومان بوتن ۱ فروش داخلی داشته است. 

رشد مجموع فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی جم طی سه فصل ابتدایی امسال

جمع فروش داخلی پتروشیمی جم در ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۱۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقم ۱۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان بوده، معادل ۶.۱۴ درصد رشد کرده است. 

میزان فروش داخلی براساس وزن معادل ۸۶۵ هزار و ۸۷۱ تن بوده که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۰ هزار تن گزارش شده است. 

جزئیات هزینه های تولید در پتروشیمی جم

میزان یوتیلیتی شامل سوخت، هوا، آب شیرین، بخار، برق، گاز در ۹ ماه نخست ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که هزینه برق ۱۵۳ میلیارد تومان، بخار ۱۲۰ میلیارد تومان، آب نمک زدایی شده ۶ میلیارد تومان، آب بدون املاح ۲ میلیارد تومان، نیتروژن ۳۲ میلیارد تومان، هوای ابزار دقیق ۱۹ میلیارد تومان، هوای سرویس ۲ میلیارد تومان، آب شیرین ۱۵۷ میلیارد تومان، آب ۲ میلیارد تومان، گاز سوخت ۵۳ میلیارد تومان اعلام شده است.

رشد قابل توجه مجموع فروش داخلی و صادراتی در پتروشیمی جم

مجموع فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی جم در سه فصل ابتدای سال ۱۴۰۱، معادل ۲۸ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۲۵ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی جم در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۱٫۳۶ درصد رشد داشته است. 

https://roydadnaft.ir/19920کپی شد!