دستیار و نماینده وزیر نفت در هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت منصوب شد

وزیر نفت در حکمی مجید امیدی‌شهرکی را به‌عنوان دستیار و نماینده خود در هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت منصوب کرد.

در حکم جواد اوجی به مجید امیدی‌شهرکی آمده است:

جناب آقای مجید امیدی‌شهرکی 

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان «دستیار و نماینده وزیر در هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت» منصوب می‌شوید. توفیق شما را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله از درگاه ایزد منان خواستارم.

https://roydadnaft.ir/19649کپی شد!