بررسی رویکردهای تحولی برنامه هفتم در بخش نفت و گاز در کمیسیون انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی چهار رویکرد تحولی در برنامه هفتم توسعه در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

مالک شریعتی نیاسر ضمن تشرح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: در جلسه فوق العاده امروز کمیسیون انرژی و کمیته تدوین برنامه هفتم، مرکز پژوهش ها، گزارشی از رویکردها و راهبردهای کلان پیشنهادی خود را برای برنامه هفتم در بخش انرژی ارائه کردند.

وی در ادامه اظهار کرد: در این گزارش چهار رویکرد اساسی به عنوان رویکردهای تحولی برای برنامه هفتم پیشنهاد کردند که رویکرد اول تبدیل شدن ایران به مرکز تجارت انرژی منطقه با محوریت تجارت گاز است. رویکرد دوم، اولویت پیدا کردن بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در کشور است چراکه ما سال های قبل از این بخش غفلت کرده و بیشتر بر تولید تمرکز کردیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رویکرد سوم، اصلاح ساختار و روابط مالی بخش انرژی چه در بخش نفت و چه در بخش گاز است. رویکرد چهارم نیز تعمیق و کیفی سازی زنجیره ارزش افزوده به ویژه با تاکید بر پتروپالایشگاه ها به عنوان یکی از مصادیق توسعه زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز کشور بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: مقرر شد با همین محورها دو هفته آینده جلسه ای با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا در مباحث نفت و گاز حول این محورها بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

شریعتی خاطرنشان کرد: منتظر هستیم تا پیشنهادات دولت برای برنامه هفتم به مجلس ارائه شود و جاهایی که نیاز باشد این محورها را در برنامه هفتم دنبال خواهیم کرد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برش هایی یک ساله از این رویکرد کلان را خواهیم دید تا با همین دست فرمان این تحولات دنبال شود.

انتهای پیام

https://roydadnaft.ir/19628کپی شد!