نفت برنت آمریکا به ۷۸ دلار رسید

قیمت نفت خام به ۷۳.۷۳ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت سنگین ایران به ۷۵.۲۴ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۷۶.۹ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا به ۷۸.۵۷ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس به ۷۸.۶ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام به ۷۳.۷۳ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا به ۷۳.۷۷ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۷۵.۲۴ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین به ۲.۲۵۶۲ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی به ۳.۷۶۱ دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره به ۳.۰۱۱۸ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل به ۸۷۹ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۷۳.۰۵ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/19607کپی شد!