مهندس شیورانی سرپرست منابع انسانی سازمان منطقه پارس از برگزاری دوره فرماندهی حریق در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد

مهدی شیورانی یادآور شد :افسران و روسای آتش نشانی اصلی ترین گروههای هدف این دوره می باشند که بنا بر ضرورت ریسک پذیری منطقه پارس در دوره های زمان بندی مختلف به فراگیری متدهای جدید پیشگیری از حریق اقدام می نمایند 
وی با اشاره به سرفصلهای کلیدی این دوره تصریح کرد : مدیریت ریسک در هنگام عملیات ‏‏،آشنایی با روشهای اجرایی و دستورالعملهای فرماندهی در شرایط اضطراری ‏چگونگی تامین پرسنل‏‏، ‏مدیریت ریسک در حین عملیات، ‏پشتیبانی از نیروهای درگیر عملیات ،اصول فرماندهی یکپارچه سیستمهای عملیات از جمله این سرفصلها ی این دوره هستند که به صورت عملی و تئوری در مرکز آموزش سازمان منطقه ویژه پارس در حال اجرا میباشد .
دوره مذکور از تاریخ ۱۳ مردادماه شروع و تا تاریخ ۱۶ مردادماه ادامه خواهد یافت .

https://roydadnaft.ir/1936کپی شد!