شورای تخصصی صلح و سازش دعاوی در حوزه انرژی در منطقه ویژه پارس تشکیل

شورای تخصصی صلح و سازش دعاوی در حوزه انرژی، روز سه شنبه ۲۹ آذرماه در مراسمی با حضور مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر شروع به کار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس-شورای تخصصی صلح و سازش با هدف استفاده از تجربیات تخصصی کارکنان صنعت نفت در رفع دعاوی مربوط به حوزه انرژی در منطقه ویژه پارس شروع به کار کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این مراسم گفت؛ از آنجا که امکان آموزش تخصصی به قضات به دلیل جنبه تخصصی و فنی مسائل مربوط به حوزه انرژی وجود ندارد، برآن شدیم تا با تشکیل این شورا از نظرات تخصصی مدیران صنعت نفت جهت مصالحه‌ی این دعاوی استفاده کنیم.

وی افزود؛ مهم این است که این دعاوی با رضایت طرفین حل و فصل شوند که علاوه بر سرعت بخشیدن به رفع دعاوی حقوقی رضایت طرفین دعاوی نیز جلب شود.

در این مراسم احکام شورای تخصصی صلح و سازش دعاوی در حوزه انرژی به عنوان “صلح‌یار” صادر شد. 

https://roydadnaft.ir/19255کپی شد!