نشست همکاری دانشگاه شیراز و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نشست همکاری دانشگاه شیراز و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به‌میزبانی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار شد.

این نشست باحضور مدیران پژوهشی دانشگاه و هیأت‌رئیسه دانشکده‌های مهندسی شیمی نفت و گاز، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران و مواد و فناوری‌های نوین و مدیرعامل، معاون پژوهشی و مدیران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در دانشگاه شیراز برگزار شد.

همکاری‌های مشترک دانشکده‌های مهندسی دانشگاه شیراز و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در زمینه‌های پژوهشی و فناورانه، آموزشی و دانشجویی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

دکتر محمد فارسی، رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در ابتدای این نشست، ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان، به بیان اهمیت همکاری دانشکده‌های مهندسی و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برای تربیت دانش‌آموختگان باکیفیت و خلاق موردنیاز صنعت نفت کشور پرداخت.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی نیز در این نشست، تعریف ساختار مناسب، توسعه مستمر ارتباطات و پیگیری فعالیت ها و تعریف فرآیند اجرای کار را از ارکان ضروری توسعه همکاری های دو سویه صنعت نفت و دانشگاه دانست.

https://roydadnaft.ir/19222کپی شد!