برگزاری اولین نشست آموزش گزارشگری پایداری و عملکرد مسئولیت اجتماعی

اولین سلسله از نشست های آموزشی آشنایی با گزارشگری پایداری و عملکرد های مسئولیت های اجتماعی با حضور نمایندگان مدیریت های سازمان در مرکز آموزش برگزار شد.

مشاور و نماینده تام الاختیار سازمان در مسئولیت های اجتماعی با اعلام این خبر گفت : با توجه به اهمیت شفاف سازی در خصوص عملکرد شرکت ها و سازمان ها نسبت به تعهدات انسانی و اجتماعی خود در قبال کارکنان و محیط پیرامونی خود و با هدف آشنا سازی با نحوه و چارچوب گزارش نویسی پایداری، اولین نشست در این زمینه با حضور دکتر بهروز میرزاییان جلالی استاد توسعه پایدار و مسئولیت های اجتماعی برگزار شد .

عبدالمجید حیاتی با اشاره به نگاه جهانی در خصوص توسعه پایدار ابراز داشت : توسعه صنعتی و جهانی شدن اقتصاد ،بخش وسیعی از فرصت‌ها را برای شکل دادن به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم ایجاد میکند .

وی یادآور شد: بی عدالتی در توزیع ثروت و امکانات ،فقر و تخریب آب و خاک و تغییرات اقلیمی از جمله مسائلی است که می‌تواند از نادیده گرفتن مقوله CSR باشد. 

آقای حیاتی همچنین  در خصوص اهداف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و  ارتباط با ذینفعان گفت : توجه به مسائل کارکنان ،محیط زیست ،شرایط کار و احترام به حقوق انسانی در زنجیره تامین ، توسعه شهرهای پیرامونی صنعت پارس جنوبی از جمله نکات کلیدی است که در این نشست ها با نمایندگان مدیریت های مختلف به اشتراک گذاشته می شود و در نشست های بعدی و با جمع آوری گزارشات مربوطه ،تجربیات و عملکردها در قالب کارگاه آموزشی ارائه و اجرا می شود.

https://roydadnaft.ir/19077کپی شد!