نهالستان منطقه ویژه پارس قطب تولید و پرورش انواع گونه های گیاهی مقاوم به گرما

تصاویر منتشر شده مربوط به بخش کوچکی از گلخانه و شاسی های تکثیر گل فصلی بوده و به هیچ وجه مربوط به فضای سبز نهالستان نمی باشد،فضای سبز نهالستان شامل چندین بخش از جمله تفرجگاه، درختان چند ساله ردیفی بیابانی ، گیاهان پوششی اطراف محدوده نهالستان ، تله متری و …  می باشد و تصاویر گزینش شده در آن گزارش که هدف آن چیزی جز انحراف افکار عمومی نیست مربوط به خسارت طوفان شدید در فروردین ماه سال جاری در بخش کوچکی از نهالستان بوده است که این امر نیز بدلیل خسارات وارده بر اثر طوفان توسط اداره کل هواشناسی استان بوشهر مورد تایید قرار گرفته است لذا این سازمان در صدد دریافت خسارت وارده به سقف گلخانه از مبادی ذیربط بیمه ایران می باشد که متعاقبا” پس از دریافت خسارت وارده و ترمیم سقف یاد شده نسبت به  تکثیر و تولید گیاهان اقدام خواهد شد؛ همچنین عملیات تکثیر در شاسی گل های فصلی بدلیل شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه بصورت فصلی  متوقف و در ماه جاری ” ادامه تکثیر و تولید گل‌های فصلی آغاز خواهد شد.ساخت تفرجگاه به مساحت۴ هزار متر مربع در نهالستان ، تولید انجیر معابد و آموزش جامعه محلی جهت ترویج و کاشت این نهال ارزشمند به منظور حفظ محیط زیست،ساخت  گلخانه به مساحت ۱ هزار متر مربع و تولید چندین هزار بوته گل اپارتمانی در این گلخانه، کاشت ۴ میلیون پیاز گل فصلی در سال برای استفاده در شهرها و نواحی محیط پیرامونی از مهمترین اقدامات مدیریت خدمات شهری در نهالستان منطقه ویژه پارس است که همواره نقش مهمی در توسعه فضای سبز مناطق پیرامونی صنعت نفت بر عهده داشته است.تکمیل و توسعه  کلیه نهاده ها در نهالستان با تکیه بر دانش بومی در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد که این امر ضمن توسعه باغچه های نهالستان زیبایی بی نظیری نیز در فضای شهری مناطق پیرامونی به ارمغان می آورد.

https://roydadnaft.ir/1907کپی شد!