زمستان پتروشیمی بوعلی سینا سرد نیست!

پایداری و تداوم تولید پتروشیمی بوعلی سینا  به همراه فروش مستمر در زمستان سخت هم ادامه دارد.

محمد رحیمی پور مدیر مالی پتروشیمی بوعلی سینا در خصوص قطعی گاز مجتمع ها در زمستان گفت: خوراک این پتروشیمی مایعات است و کاهش و قطع فشار گاز تاثیری در تولید این شرکت ندارد.

رحیمی پور گفت: طبق روال گذشته از ظرفیت اسمی مجتمع  به میزان سالانه‌ یک میلیون و هفتصد هزار تن، حداکثر استفاده شده است.

مدیر مالی پتروشیمی بوعلی سینا گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مقدار ۱میلیون و ۳۰۵ هزار و ۳۹۹ تن تولید داشته ایم و در ۸ ماهه سال جاری مقدار ۱ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۴۵۷ تن تولید کردیم و حدود ۶ درصد بیش از سال گذشته تولید داشتیم.

وی گفت: خوراک نفتا و میعانات گازی مجتمع از شرکت نفت و مناطق نفت خیز جنوب و پارس جنوبی عسلویه تهیه می شود و مشکلی بابت کاهش مصرف در هیچ دوره ای نبوده است، حتی تولید شرکت امسال نسبت به سال گذشته بیشتر هم خواهد شد.

https://roydadnaft.ir/18967کپی شد!