نروژ صدور مجوز اکتشاف نفت و گاز را به تعویق انداخت

وزیر نفت و انرژی نروژ گفت اسلو مجوز اکتشاف نفت و گاز در مناطق مرزی را تا سال ۲۰۲۵ صادر نخواهد کرد.

«ترجه آسلند» وزیر نفت و انرژی نروژ روز سه‌شنبه گفت که اسلو مجوز اکتشاف نفت و گاز در مناطق مرزی تحت پارلمان کنونی را که تا سال ۲۰۲۵ قدرت را در دست دارد، به عنوان بخشی از توافق با حزب مخالفان سوسیالیست (SV) صادر نخواهد کرد.

به گزارش آرتی، ترجه آسلند (Terje Aasland) اصرار داشت که در تسلیم شدن به خواسته‌های مخالفان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی «هیچ نمایشی» وجود ندارد، زیرا مجوز‌ها هنوز می‌توانند در مناطقی اعطا شوند که از قبل برای شرکت‌های نفتی باز هستند.

«آندرس اوپدال» مدیرعامل شرکت نفت و گاز دولتی نروژ، اکوینور (Equinor) به رویترز گفت: «شرایط چارچوب (برای) صنعت نفت و گاز در نروژ دو بار در سال با لایحه بودجه و سپس با بودجه به‌روز شده به چالش کشیده می‌شود.»

نروژ بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی اتحادیه اروپا است، در حالی که تولید نفت فراساحلی بزرگترین صنعت آن است.

https://roydadnaft.ir/18693کپی شد!